top of page

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen u ook uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent.

Basisvoortechniek; de inzetbaarheid van data van persoonsgegevens.

Basisvoortechniek (BVT), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door BVT zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Verder worden mogelijk afbeeldingen ingezet voor techniekpromotie op de website van www.basisvoortechniek.nl en op sociale media zoals Instagram en Facebook.

Persoonsgegevens die beheerd worden door de BVT;

 1. BVT slaat in specifieke gevallen gegevens van personen op. Gegevens worden opgeslagen van:
  a) Mensen die zich melden voor een conferentie of evenement
  c) Mensen die een afbeeldingen uploaden via de Dropbox van Basisvoortechniek welke mogelijk gepubliceerd worden via sociale media.

     d) Mensen die een vraag stellen

 

 1. De volgende persoonsgegevens van gebruikers worden mogelijk opgeslagen:
  a) Voor- en achternaam;
  b) School waaraan persoon lesgeeft;
  c) Adresgegevens van de school waar persoon lesgeeft;
  d) Telefoonnummer van de school waar persoon werkt;
  e) Mailadres van persoon (er wordt niet naar een privé-mailadres gevraagd);
  f) Mailadres van de school waar persoon werkt;
  g) Functie van de persoon

 

 1. De gegevens worden gebruikt voor het registreren van persoon voor gastlessen, evenementen of het publiceren van foto’s via sociale media.
   

 2. De hierboven gespecificeerde gegevens blijven behouden zolang de gebruiker gebruik maakt van de diensten van BVT. Na afloop worden de gebruikersgegevens na een periode van c.a. 2 jaar verwijderd.
   

 3. De gebruikersgegevens worden door BVT niet aan derden verstrekt.
   

 4. U heeft het recht om uw gebruikersgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gebruikersgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de gebruikersgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw gebruikersgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw deelnemersgegevens sturen naar p.krijgsman@cvo-av.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

bottom of page