top of page

Beste leerkracht,

Wij, het techniek-promotie-team uit de regio Gorinchem en Altena, vinden het belangrijk om kinderen in het primair onderwijs kennis te laten maken met techniek en technologie. Het is essentieel dat basisschoolleerlingen begrijpen wat techniek inhoudt, er vertrouwd mee raken en hun interesse hierin ontdekken.

Graag ondersteunen wij u hierbij door verschillende mogelijkheden aan te bieden:

  • Het verzorgen van een 'standaard' gastles door één van onze STO-medewerkers.

  • Het aanbieden van een les bij één van de STO-medewerkers op een techniekschool.

  • Uitgewerkte lessen op basis van methodisch ontwerpen, met de mogelijkheid tot begeleiding.

  • Het uitlenen van een gereedschapskist als ondersteuning voor het techniekproject "DE SNELLE BOOT".

Daarnaast onderzoeken we de behoefte aan kant-en-klare leskisten, inclusief lesbrief, materiaal en gereedschap. Deze combinatie zou een leerkracht in staat moeten stellen zelfstandig een "echte" techniekles te geven. We voeren dit onderzoek uit onder de noemer "doe-hetzelf-techniek".

Onze lessen zijn gebaseerd op de kerndoelen van het SLO, specifiek gericht op "oriëntatie op jezelf en de wereld", waarbij voornamelijk de kerndoelen 42, 44 en 45 aandacht krijgen. De bijbehorende thema's zijn:

  • Materie

  • Energie

  • Kracht en beweging

Heeft u al eens een gastles gehad van een STO-medewerker? Wij horen graag wat u ervan vond.

bottom of page