top of page

Beste leerkracht,

Wij als techniek-promotie-team uit de regio Gorinchem en Altena vinden het belangrijk om kinderen in het primair onderwijs kennis te laten maken met techniek en technologie. Het is belangrijk dat basisschoolleerlingen weten wat techniek inhoudt, er vertrouwd mee raken en hun interesse hiervoor ontdekken.

Graag willen wij u hierin ondersteunen door verschillende mogelijkheden aan te bieden, namelijk:

  • Het verzorgen van een ‘standaard’ gastles door één van onze STO-medewerkers.

  • Het verzorgen van een les bij één van de STO-medewerkers op een techniekschool.

  • Uitgewerkte lessen op basis van methodisch ontwerpen, met de mogelijkheid tot begeleiding.

  • Het uitlenen van een gereedschapskist als ondersteuning voor techniekproject "DE SNELLE BOOT" 

  • Verder zijn we aan het onderzoeken of er behoefte is aan kant-en-klare leskisten inclusief lesbrief, materiaal en gereedschap. Deze combinatie zou een leerkracht de mogelijkheid moeten geven zelfstandig een "echte" techniekles te geven. Dit onderzoek staat onder de noemer; doe-hetzelf-techniek.

Wij hanteren onze lessen op basis van de kerndoelen van het SLO, oriëntatie op jezelf en de wereld, waarbij in hoofdzaak de kerndoelen 42, 44 en 45 de aandacht krijgen. De bijbehorende thema’s zijn:

  • Materie

  • Energie

  • Kracht en beweging

Als eens een gastles gehad van een STO-medewerker? Laat hier weten wat u er van vond.

bottom of page