titanic.jpg

Hoe kan zo'n zwaar schip blijven drijven?

Hoe kan een brug zo sterk zijn dat er zelfs vrachtwagens over kunnen rijden?

brug.jpg
f1 crach.jpg

Hoe kan het dat auto's 300 km per uur kunnen rijden?

 

Inleiding Pharos

Eén van de zeven wereldwonderen is de Pharos van Alexandrië.

Het is een wereldwonder omdat de bouw van deze vuurtoren heel wonderlijk gemaakt is. Juist ook omdat 3 eeuwen voor christus er niet zulke machines waren zoals wij nu kennen.

Hoe hoog het bouwwerk vroeger precies was weten we niet maar het was minimaal 100 meter hoog.

De toren stond op witte natuursteen en wit marmer. En het bestond uit drie bouwlagen (drie verdiepingen). De basis was vierkant, de volgende verdieping was achthoekig en het bovenste deel van de Pharos was rond.

In de nacht brandde er een vuur wat tot wel 80 kilometer afstand zichtbaar was.

De Pharos van Alexandrië was de grootste vuurtoren van de oudheid.

Voor de bouw van een vuurtoren zijn een aantal dingen belangrijk. 

Kun je 3 dingen opnoemen wat belangrijk was aan de Pharos van Alexandrië? 

Pharos van Alexandrië.png
 

Probleemstelling

voet 1.png
voet 2.png
voet 3.png
voet 4.png
voet 5.png
voet 6.png
voet 7.png
elektror.jpg

Het is 365 voor het begin van onze jaartelling. Pharos, kapitein van het schip Alexye, staat te trillen op zijn benen bij het naderen van de haven van Alexandrië. Veel collega-kapiteins zijn hier op zandbanken gevaren of hebben schipbreuk geleden. Het is zelfs een keer gebeurd dat er bemanningsleden over boord zijn gevallen en verdronken omdat het schip waarop zij voeren op de rotsen terecht kwam. 

Gelukkig is Pharos een ervaren kapitein en lukt het hem om zijn schip veilig voor het donker de haven binnen te loodsen. Een paar uur later, als het donker zou zijn, waren de gevaren

niet te overzien geweest.

Wij leven nu, ruim 2300 jaar later, en er is veel verander, verbeterd en veiliger geworden.

Er is veel techniek gekomen. En om techniek beter te begrijpen

ga jij aan de slag met de volgende opdracht;

 

Je gaat een vuurtoren ontwerpen in 7 stappen 

Daarbij ga je ontdekken en leren;

- Waarom een vuurtoren belangrijk is.

- Wat een sterke constructie is.

- Wat sterke verbindingen zijn.

- Hoe je een vuurtoren kan laten branden.

- Hoe het kan dat het licht van de vuurtoren van zo ver te zien is.

voet 2.png
voet 3.png
voet 4.png
voet 5.png
voet 6.png
voet 7.png
voet 1.png

Je wilt natuurlijk weten wat de 7 stappen zijn!

Stap 1 Onderzoeken

Uitzoeken wat je bij deze opdracht moet doen.

Stap 2 Wat is belangrijk?

Je moet bij het maken rekening houden met eisen en problemen.

Stap 3 Tekenen

Je schetst en tekent het ontwerp.

Stap 4 Spullen verzamelen

Je maakt een plan over het verzamelen van spullen en wanneer je wat wilt doen en hoe.

Stap 5 Maken van het ontwerp

Je gaat het ontwerp echt maken en testen.

Stap 6 Presenteren

Je gaat laten zien wat je gemaakt en geleerd hebt.

Stap 7 Hoe is het gegaan?

Terugkijken naar hoe je hebt gewerkt; wat kun je een volgende keer beter doen?

 
voet 1.png
voet 2.png
voet 3.png
voet 4.png
voet 5.png
voet 6.png
voet 7.png

Problemen

In de nacht gebeuren vaak ongelukken met schepen die vast lopen op een zandbank voor de kust of erger nog, zij zinken omdat zij kapot varen op de rotsen van de kust. Er moeten oplossingen komen voor de volgende problemen;

Probleem 1:

De bemanning op schepen kunnen in het donker niet goed zien waar de kust is, hoe kun je dit oplossen?

Probleem 2:  

Langs de kust is het lastig bouwen. Hoe zorg je er voor dat jouw ontwerp stevig vast komt te staan?

Probleem 3:

Niet al het materiaal wat je wilt gebruiken om jouw ontwerp te maken is op school. Hoe kun je aan materiaal komen?

po.png
 
 
voet 1.png
voet 2.png
voet 3.png
voet 4.png
voet 5.png
voet 6.png
voet 7.png

Eisen

Jouw ontwerp moet aan de volgende eisen voldoen:

Eis 1;

- Jouw vuurtoren mag niet hoger zijn dan 30 cm, niet breder dan 12 cm. 

Eis 2;  

- Hij moet opvallen en dus goed te zien zijn.

  

Eis 3;

- Hij moet hol zijn van binnen (er moet ruimte zijn voor een lampje en batterij).

hoog gebouw.png
rol.png