top of page
Bibberbeestje.png

Bij de les op het Gilde leren de leerlingen kennismaken met energie en beweging door het maken van een Bibberbeestje. De leerlingen gaan solderen, lijmen, koperdraad bewerken etc. Ook krijgen de leerlingen een rondleiding in de school.

Deze les is geschikt voor groep 7 en/of 8 (max. c.a 30 leerlingen)

Het zou leuk zijn als uzelf (leerkracht) met enkele ouders deel kan nemen aan het begeleiden van de leerlingen (maar dit is niet verplicht).

Als de Bibberbeestjes klaar zijn hebben de leerlingen o.a. geleerd wat elektriciteit is en hoe een stoomkring werkt. 

De inhoud van de les geeft een invulling aan de SLO kerndoelen 42,44, en 45 van de onderdelen:

-Materie

-Energie

-Kracht en beweging

-Technologie

Deze les duurt ongeveer 3 uur.

bottom of page