top of page

Techniekwedstrijd 'Constructie speelgoed'

Wie bouwt de meest originele beweegbare constructie van K'nex? Dat is de vraag die bij deze wedstijd hoort!
 
Hoe werkt dit voor jouw?
Tijdens deze wedstijd neem jij het met op tegen klasgenoten of zelfs tegen leerlingen van andere scholen! 
Jij bouwt met een klein groepje, om een methodische manier, een originele beweegbare constructie van K'nex. Hiervoor gebruik je deze lesbrief.


Wat moet u als leerkracht doen?
U gebruikt de lesbrief leerkracht voor het doorlopen van een ontwerpcyclus. Deze ontwerpcyclus is een didactische manier van werken met techniek. Naast de lesbrief voor leraren kunnen de leerlingen gebruik maken van de lesbrief leerling. Deze lesbrief kan gedownload worden door de leerlingen waarna deze kan worden ingevuld tijdens het doorlopen van de ontwerpcyclus. Naast deze twee lesbrieven kunt u ook nog kijken naar de leerkrachtenhandleiding voor verdere uitleg van deze didactische aanpak. Uiteraard bent u vrij om naar eigen inzicht aanvulling te geven aan dit ontwerpcyclus. Raadzaam is daarom ook om de SLO kerndoelen 42, 44 en 45 hierop na te slaan. Als u nog vragen heeft over de manier van werken met didactische aanpak kunt u contact opnemen met dhr. Krijgsman

Wat is het uiteindelijke product?
U levert het beste product op voor de beoordeling door het Ambitieteam 5 van STO-goal. Het kan dus zijn dat er meerdere bouwwerken in uw klas gemaakt worden. Daarvan bepaalt uzelf welk product mee mag doen met de wedstrijd. Het Ambitieteam beoordeelt de beweegbare constructie van Knex én de presentatie. Van het bouwwerk en de presentatie moet een kort filmpje (max 5 minuten) worden gemaakt waarin goed te zien is hoe de ontwerpcyclus doorlopen is, en welk bouwwerk is gemaakt. Het filmpje wordt dus beoordeeld.

Wat heeft de school nodig?
Als uzelf beschikt over “Knex”, kunt u te allen tijde meedoen. Indien u zelf geen Knex kunt regelen, zullen wij deze (zolang de voorraad strekt) ter beschikking stellen.
Verder wordt de ontwerpcyclus verwerkt in Google-presentaties of PowerPoint. Dit kunnen de leerlingen op eigen "laptops" doen.
Een onderdeel van dit ontwerpcyclus is schetsen en tekenen, daar is uiteraard papier en potloden voor nodig.
Een extraatje, wat erg handig kan zijn, is een smartphone om foto's of filmpjes te maken.
 
Hoe werkt de aanmelding voor deze wedstrijd?
U kunt aangeven of u zelf voor K'nex zorgt of gebruik wilt maken van K'nex van STO-goal. 
 
Tot wanneer kunnen we werken aan dit product?
U kunt het gehele schooljaar aan dit product werken. Afhankelijk van de aantal deelnemende scholen wordt er een beoordelingsmoment en  prijsuitreiking georganiseerd.

Waar moet het filmpje naar toe gestuurd worden?
Het filmpje kan worden hier worden geüpload.
Met het insturen van het filmpje geeft u toestemming aan School & Bedrijf om de beelden te gebruiken voor PR activiteiten, de website, nieuwsbrief en Sociale Media.
U dient zelf zorg te dragen voor de benodigde toestemming, indien leerlingen herkenbaar in beeld worden gebracht.
 

bottom of page